Feniks Recycling een betrouwbaar 
alternatief voor de GWW-sector